thơ dịch http://quantho.net/index.php?view=category&id=91 thơ dịch The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5968 Vĩnh Biệt Quê Hương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5889 Hai Bài Thơ Xuân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5861 Công cha như núi Thái Sơn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5822 Chuyển ngữ thơ cổ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5717 Thục Tướng [Đỗ Phủ] http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5571 Tống Hữu Nhân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5313 Hỡi Người Em Nhỏ Việt Nam Ơi! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5068 Cụ Nguyễn Du Và Bài Thơ Xuân Dạ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4918 Đọc lại Thơ Đỗ Phủ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4891 Một bài thơ của Lưu Trường Khanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4890 Mạc Sầu khúc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4864 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Trương-Nhược-Hư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4701 Tiết phụ ngâm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4690 Đăng Cao http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4657 Bài Thơ Những Đêm Tháng Mười Và Bản Dịch Tiếng Ba Lan Tiếng Pháp Tiếng Anh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4589 Thái Liên Khúc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4377 Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4353 Bốn Đoạn Này Là Thơ Phải Không ? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4332 Du Tử Ngâm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4315 Tử-Dạ xuân ca http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4257 Chiêu quân tỳ bà khúc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4189 Trường Sa Vô Tận Ý http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4140 Hạnh Phúc Đơn Sơ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4076 Sơn Hạ Túc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4038 Mùa Xuân Ðề Thơ Trên Hồ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3998 Thăng Long Thành -Kỳ 2 (Thơ Nguyễn Du– Du Sơn Lãng Tử dịch) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3939 Thăng Long Thành - Kỳ 1 - (Thơ Nguyễn Du– Du Sơn Lãng Tử dịch) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3914 Chuyện Về Tháng Hạ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3844 Lý Bạch Làm Thơ Tặng Vương Lịch Dương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3832 Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Nguyên Tác Lý Bạch) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3777 Mộng Lý-Bạch (Nguyên Tác Đỗ Phủ) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2979 TVL dịch thơ Bạch Cư Dị http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2737 Thu Ca (bản dịch) CHANSON D'AUTOMNE http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2680 Đứt Ruột http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2611 loạn hậu đáo côn sơn cảm tác http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2205 Ngư Phủ - Khuất Nguyên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1694 Ðối Sở Vương Vấn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1633 Bi Ca Tán Sở - Trương Lương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1593 Tháng Bảy http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1521 Lạc Thủy Ðỗ Qúy Bái lược dịch Tương Tiến Tửu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1480 Tiền & Hậu Xích Bích Phú http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1447 khúc giang - đỗ phủ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1413 tứ tuyệt - đỗ phủ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1412 Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) hà thượng nhân dịch http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1382 Du Tử Ngâm - TTT dịch http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1220