thơ trào phúng http://quantho.net/index.php?view=category&id=76 thơ trào phúng Đảng Ta http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6093 "BÌNH VƯƠN" ĐẠI CÁO http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5753 Bạn Già http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5547 Tết . . Tu Huyền / Tâm Sự Tết Tù http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5282 Đai -ẹt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5135 Mình Ơi ! Mình À ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5050 Bút Tre , Bút Bic - NAM BẮC GIAO DUYÊN http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4930 Bộ Máy Của Quan...Lớn! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4909 Em Là Người Hà Nội http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4853 Oan Thị Kính ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4352 Của Ông Cũng Giá Ngàn Vàng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4271 Tù , tớ vẫn hách http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4259 Alô ! Alô! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4179 Bác nựng cháu ngoan http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4164 Tếu Chút Chơi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4041 Mắt Gà Mờ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3982 Cái Tổ Cáo http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3971 Thơ Hồ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3956 Bệnh Nan Y http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3943 Bọn Bốn Tên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3922 Kẻ Hầu Quan http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3865 Chùm Thơ Hài Hước - Cám Treo Heo Nhịn Đói http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3771 Cái Hộ Khẩu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3770 Thiếu tá thần tài http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3683 Hoa Tiên / Nghiên Son / Bút Lông / Thỏi Mực http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3682 Mua Xe http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3555 CHO SHARE http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3286 Thơ Yết Hậu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3156 Dùng Cún Cầu Duyên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3074 Dám nói ảnh không đần độn (hát nói) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2001 Nỗi Lòng Cái Rest - room http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1933 BÂY GIỜ CHỐNG GẬY !!! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1896 CÚM GIA CẦM http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1863 VỢ CHỒNG CHỐNG NHAU... LẤY THẢO ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1816 ÔNG NGOẠI ƠI ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1809 Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Ðau http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1750 Cái Mồm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1743 Ăn Mày Phải Có License ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1697 NGUYỆN VỌNG CUỐI http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1619 HÃNH DIỆN LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1617 Tệ Nạn.. Đám Cưới Việt Nam Hải Ngoại http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1613 NÓI PHÉT - Xướng Họa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1571 Gửi Chàng lính Pháp http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1505 Vần Thơ Tặng Đời http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1481 Nhìn Súng Gịặc, Nhớ Súng Chồng ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1446 Thơ vui cuối tuần - Lạc Thủy ÐQB http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1445 Chẳng Dại Nào Giống Dại Này http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1402 Thương Mình http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1325 dễ giận http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1071 thế mà cứ yêu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=762