bài hành / bài ca http://quantho.net/index.php?view=category&id=75 bài hành / bài ca Hoàng Sa Hành http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5641 Nam quan hành (1) (2) & (3) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5304 Trùng dương ca http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3364 Sự Tình http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2552 Chúc Mừng Giáng Sinh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2481 Bài Ca Lạc Việt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1066 Lối Xưa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1055 hà thượng nhân tăng anh Bùi Ngọc Tô http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=981 trả ta sông núi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=778 bài hành gửi chị http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=751 Mưa Chiều Hời http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=671