thơ chuyển thể http://quantho.net/index.php?view=category&id=56 thơ chuyển thể VIEN THUC’S POEM http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6034 Ðêm Thu Nghe Quạ Kêu thơ Quách Tấn - Huệ Thu Ðọc & Chuyển Thể http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5620 Si Tình http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5297 Ngàn Sau Sáng Soi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5150 Trăng Nghẹn - (chuyển thể sau Lu Hà ) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4802 Sầu Chôn Hận Dấu Ngàn Thu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4685 Hận Buồn Chiến Bại http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4590 Vì Đâu Gãy Súng… Buổi Tàn Xuân !? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4572 THU CHIỀU (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4156 MỘNG RÃ RỜI http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4089 Khóc Tình Thơ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3841 Diễm Xưa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3826 Tiếng Hát Sầu Thương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3755 Thương Tiếc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3678 MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3641 Giữ Trọn Lòng Tin http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3622 Cuối Năm Nhìn Về Quê Mẹ... Nhớ Tri Âm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2571 Bài Thơ Cuối Năm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2500 Không Ðề http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1408 Tống Biệt Hành http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1229 Ðợi Anh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=597 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=217