Truyện ngắn http://quantho.net/index.php?view=category&id=114 Truyện ngắn Phố Mọi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6041 Nụ Hôn Đêm Giáng Sinh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5837 Tiếng Hát Giữa Khuya http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5836