thơ tranh đấu http://quantho.net/index.php?view=category&id=103 thơ tranh đấu Nhớ Con & Con sóng vỗ long http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6133 truyền thần lưỡng cư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6130 Bốn Mươi Năm Nghĩ Mà Thương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6113 Sài Gòn ơi - Việt Nam ơi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6102 Tôi Muốn Biết http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6100 Dựng Lại Cờ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6089 Tiếng Gọi Thanh Niên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6067 Lũ con hoang về từ địa ngục tháng Tư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6063 Võ Nguyên Giáp Chầu Tổ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6042 Khí Phách Người Xưa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6036 Tham Nhũng Gĩu Sổ Việt Cộng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6023 Nước Việt Còn Buồn! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5985 Trường Ca Lịch Sử http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5982 Bao Giờ Trở Lại – 4 http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5981 Sao Chưa Cứu Nước ? & Hãy Mau Cứu Nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5976 Quê hương màu mắt đỏ… http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5972 Ngọn Cờ Lưu Lạc, http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5969 Huấn thị của đảng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5967 Cứu Nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5965 Giành Lại Sơn Hà http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5964 Bỏ Đất & Bao Giờ Cho Hết Tháng Tư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5962 Nam Quan Phẫn Hận http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5960 Anh Và Tôi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5959 Hỏi Bác http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5958 Vì Đâu Mà Buồn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5957 Những Đoá Hoa Trong Cơn Bão Lửa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5956 Bi Trường Ca Thế Kỷ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5955 Bao Giờ Về Lại http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5949 Nắng Tháng Tư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5943 Tháng Tư Người Về Từ Mồ Thủy Táng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5942 Tháng Tư Đen, Mong Tháng Năm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5941 Tiếng Thét Tháng Tư http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5939 Cá Tháng Tư Đen http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5933 Tiến về Tiên Lãng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5932 Mặt Thớt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5920 Thương về những người lính năm xưa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5918 Cùng Nhau Khơi Ngọn Lửa Hồng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5905 Chùm Thơ Đấu Tranh của Lạc Hồng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5900 Hoài Vọng Cố Quốc Hoài Vọng Cố Quốc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5869 Đau Thương Chồng Chất Vinh Quang Tan Tành http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5863 Việt Nam Ơi! Bao Giờ? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5842 Hồn Ma Cáo Hồ Mách Nước Cho Đồ Đảng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5829 Đốt Rực Lửa Thiêng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5813 Trông Người Lại Nghĩ Đến Ta http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5542 vờ y đức vứt y đi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5541 Ăn Tươi * http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5536 Đôi Mắt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5534 Lời Dạy Bắc Kinh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5533 Đừng có Bán Nước... http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5511 Tiếng súng nổ khai đời Bắc thuộc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5466 Sĩ Mán Mường http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5414 Trò Khỉ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5389 Hoa xương rồng vẫn trổ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5388 Loạn Thế Xuất Anh Hùng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5387 Khóc Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5386 Dâng Bán Tài Nguyên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5385 Lộn Lèo Việt Gian http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5384 Toàn Dân Nổi Dậy http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5383 Nhận Diện / Ta Phải Sống http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5382 HOA KHÔI BIỂU TÌNH http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5378 Vùng lên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5377 MẶT TRỜI KHÓC http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5376 Tiếng gọi non sông http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5375 Tủi… http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5374 Đoạn Trường Đất Nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5373 AI NHỤC, AI VINH ? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5371 Biển Đông Phẫn Uất http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5369 Ta và em có một Tổ Quốc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5365 Phải đánh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5364 Xin..từ cõi xa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5363 Tiếng Gọi Từ Trường Sa – Hoàng Sa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5362 ODA – Ông Đòi Ai? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5361 QUỐC HỘI VIỆT NAM http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5358 Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5349 Hành Quân Chạm Địch http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5347 Toà Án Chuột http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5344 Cách Mạng Đầu Môi ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5330 Xuống Đường http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5329 Lũ Hèn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5321 Ích Gì Lưu Lại Mấy Lời Than ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5299 Thơ Đạn Lý Thu (Thơ Xướng họa Lý Thu Trần dân Tiên Tân Thời và Tha Hương) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5298 Dòng sông rửa tội http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5279 Lu Hà Diệt Ma http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5237 Ta Đừng Đánh Ta Nữa ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5235 Nén Nhang Tưởng Niệm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5227 Thương em 'làm gái' http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5182 Nỗi Buồn Nô Lệ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5178 Trò Hề Diễn Hay http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5128 Quên Lãng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5120 Lỡ Hẹn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5118 Ô Quan Chưởng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5107 Quê Hương Ơi Hỡi Một Niềm Đau http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5095 Quê Hương Có Phải Chăng Là Chùm Khế Ngọt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5094 Nỗi Đau Chưa Dứt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5093 Đại Lễ Thăng Long http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5092 Mong Đợi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5077 Chỉ Một Con Đường : Cứu Nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5076 Hãy Vùng Lên Cứu Tổ Quốc Việt Nam ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5075 Mong Đợi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5062 Tượng đài Mẹ Bồng Con Vượt Biển http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5051 Niềm Hy Vọng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5049 Thơ về Film LÝ CÔNG UẨN http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5046 Tuyển Vợ Cho Hàn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5043 Bán Tình Trả Hiếu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5041 Ai?. http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5026 Sân Golf, Con Đau Tim Cua Nông Dân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5000 Nghiêng Cánh Sắt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4958 Em về lạc giữa quê hương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4947 Đi Giữa Lòng Hà Nội http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4937 Em ở tù vì tội yêu nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4903 Thương Ca Người Chiến Sĩ Thương Binh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4902 Thực Cảnh Xót Lòng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4887 Con Người Là Tài Sản Cuả Ai? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4884 Nhà Nước Cuả Mafia http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4882 Ô Nhiễm Ngược Xuôi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4874 Em Đứng Lên Thắp Sáng Ngọn Đuốc Hồng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4873 Thi Thanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4871 Thăng Nong Hà Lội [*] http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4849 Thơ Cử Bảy http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4794 Việt Nam Quê Hương Quật Cường / Tự Sự http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4784 Nhớ Quang Trung http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4753 Hải Ngoại Bi Phẫn Khúc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4728 Thăm tôi đừng tặng nỗi buồn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4710 BÓP http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4696 Chính Phủ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4686 Thảo Khấu Vào Nam Thuyền Nhân Xuất Khẩu / Tiến Thoái Lững Nan / Cái Bẫy Hại Người http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4680 Đến Trường http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4651 Sói Già Lê Nin http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4630 Lệ Sầu Ca / Gà Nòi Ngoại Giao http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4628 Nhân Dân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4627 Chọn Hiện Vật Gởi 1000 Năm Sau http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4624 Loạn Chó Ba Tàu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4617 Người Con Gái Miền Nam http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4616 Đêm Nguyện Cầu / Mong Một Chữ Đồng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4597 Hãy Nối Bước BENAZIR BHUTTO (PAKISTAN) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4565 Quốc Hận http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4556 Rất Nhiều Và Rất Ít http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4548 Công Chúa Và Những Chú Lùn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4544 Chúc Tụng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4542 Khúc Hận Ca http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4528 BỨC TỰƠNG “THƯƠNG TIẾC” http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4523 Tựa lưng vào cõi chết http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4522 Anh đâu còn ngồi đó! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4521 Ngàn dặm xa qua mấy đại dương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4520 Cáo Trạng I & II http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4513 THƠ TRẦN KHUÊ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4506 QUÊ HƯƠNG TÔI VÀ NHỮNG ĐIỀU RẤT LẠ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4505 Dã Man http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4469 Tiến Lên Thôi http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4461 Hội nghị Việt Kiều http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4359 KHÔNG “MEET” V.C. http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4344 Gửi các em sinh viên anh hùng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4321 Theo Gót Bạo Tần http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4317 Nhắn người trẻ hôm nay … http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4274 Lệnh Hịch Đường Đường http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4240 Em vẫn mãi ngửng đầu lên http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4239 Ai về đây tô thêm phấn đỏ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4238 Ma Sư pháp nạn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4236 Buông Tay & Thanh Thiên Trảm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4233 Nỗi Buồn Của Quê Hương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4230 Nô gian Ba Đình http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4217 Họ Là Những Anh Hùng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4191 Mán Mường thống trị http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4190 Hịch diệt Cộng ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4187 Lưỡng Cư Trung Việt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4186 Chúng lại xạo nữa rồi Thiên Chúa ơi! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4185 “ CHA ƠI, XIN ĐỪNG SỢ ! ” http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4184 CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4183 ĐỨC CHA NGÔ QUANG KIỆT http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4182 Chiều thu viễn xứ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4181 Còn Cái Nhục Nào Đau Hơn ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4180 Tây Nguyên Sóng Dậy http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4177 Hãy quét sạch, kẻo không còn đất đứng ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4176 Lại Thương Về Miền Trung http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4175 Sơn Lâm Ca http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4174 Họa Giải Phóng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4172 Cạn Dòng Lệ Máu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4171 Chiếc Áo Vàng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4170 Hương Ngát http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4169 SƠN LÂM HẬN KHÚC http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4167 Ấm Ớ Câm Mồm ! / Nước Việt kiêu hùng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4166 Giáo Oan http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4165 TẦU NÔ MỘ KHÚC http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4160 THẨM ĐỊNH KHÔ THI http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4158 ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ VẸM NÓI* http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4157 Nghĩ về đất Mẹ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4109 HỌC RỒI HÀNH http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4099 Oán Hận Muôn Đời - CHÙM THƠ LƯƠNG TÂM http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4096 NGƯỜI ĐI http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4091 Tiếng kêu trong sa mạc ... http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4074 Lệ ngấn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4073 Đất nước nầy không phải của riêng ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4072 Ta nêu đích danh : Bọn giặc thù truyền kiếp ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4071 Ngẫm buồn quê mẹ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4069 tàu lạ-tàu quen http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4068 Hỡi Việt Tộc http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4040 Hãy bỏ nô tài http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4020 Luật Hai Còng [88] Hấp Hối / Luận Tội Tầu Nô http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4003 Thuở Loạn Cào Cào http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3977 Kiện Càn Quân Gian http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3972 Luật Rừng Pháp Rú http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3958 ƠN ÔN OAN http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3940 Hoạ Mất Nước http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3933 Quét Sĩ Nô http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3932 Khối Tình Không Tan http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3929 Chế Độ Vô Sĩ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3913 Đợi Thuyền Về - Đình Ba Sông Hồng - Hạm Chiến Chưa Về http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3911 Ngẫm sầu Tộc Việt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3846 Xứng danh Con Cháu LẠC HỒNG ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3838 Hỡi Cộng Sản Việt Nam ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3836 Mộ Khúc Họ Hồ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3814 Cao Nguyên, tôi gọi tên em ! / Nhị Sa, tôi gọi tên em ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3795 Siêu Độ Họ Hồ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3790 Lật qua Trang Sử Mới http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3786 Tức Chưa Buồn Hết Sức http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3749 Người Về http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3748 Nhất tề khai phóng Quê Hương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3747 Ta Hãy Cất Tiếng Nói http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3746 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3725 Sinh Bắc Dưỡng Nam http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3558 Quê Ta Xả Thịt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3445 Địa Ngục Ở Ðâu !!! ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3444 Không Chỉ Là Mơ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3395 Đưa Tội Ra Tòa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3394 CHÙM THƠ BÔ-XÍT http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3240 Bán Thân Bất Toại http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3191 Lưỡi hái Công Lý đong đưa… http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2482 Lưỡi hái Công Lý đong đưa… http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1674 Cám ơn người (*) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1514 Ích gì lưu lại mấy lời than ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1138