thơ tân hình thức http://quantho.net/index.php?view=category&id=101 thơ tân hình thức Kí ức, một thứ thực nhảm.. http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5735 Lột Xác Bài Thơ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5582 Bài thơ thắp đèn / Cúc cù cu / Yêu mùa xuân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5219 Một Bài Thơ Tân Hình Thức http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4200 Ngôi Nhà Xưa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3973 Trung Sơn Tự http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3776 Lòng Vực http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3496 Hạnh Phúc - Niềm Đau http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3008 Hoa - Lệ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3007 Chùm thơ tân hình thức: Con Táu Ðêm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2809