câu đối http://quantho.net/index.php?view=category&id=100 câu đối Câu đối Tết TÂN MÃO http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5283 Nhà khoa học và Câu đối Tết năm Trâu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2808 Xướng Họa Tết Con Trâu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2748 Câu Ðối Tết http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2747